stránka

O spoločnosti

Vývoj spoločnosti

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. bola založená dňa 26. augusta 2013 a do obchodného registra bola zapísaná 4. septembra 2013. Zakladajúcimi akcionármi spoločnosti sú TRANSPETROL, a. s. a Správa štátnych hmotných rezerv. Akcionári nadobudli akcie v rozsahu splatených vkladov, ktoré boli realizované vo forme nepeňažných vkladov, a to vložením skladovacích zariadení pre skladovanie ropy a ropných výrobkov.

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. bola založená s hlavným predmetom podnikania „skladovanie ropy a ropných výrobkov”, ktorých majoritným odberateľom je Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Spoločnosť začala svoju podnikateľskú činnosť ihneď po založení. Od roku 2014 okrem svojej hlavnej činnosti začala poskytovať aj služby v oblasti prenájmu skladovacích zariadení.

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. má v úmysle v nasledujúcich obdobiach naďalej diverzifikovať svoje podnikateľské aktivity. Tento cieľ chce dosiahnuť najmä zvýšením tržieb za prenájom skladovacích zariadení, ako aj zvýšením počtu obchodných partnerov, pre ktorých chce poskytovať svoje služby.

O spoločnosti