Spoločnosť pre skladovanie, a. s.
Spoločnosť pre skladovanie, a. s. patrí medzi dôležité podniky slovenského hospodárstva. Zakladateľmi Spoločnosti pre skladovanie, a. s. sú spoločnosť TRANSPETROL, a. s. a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
dozvedieť SA viac
HLAVNÉ AKTIVITY

Skladovanie ropy a ropných výrobkov

Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti pre skladovanie, a. s. je skladovanie ropy a ropných výrobkov. Činnosti skladovania a údržby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Spoločnosť pre skladovanie, a.s. vykonáva najmä pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

V roku 2019 Spoločnosť pre skladovanie, a. s. na základe zmluvy o skladovaní plánovala z tejto činnosti získať 24 599 076 EUR. Uvedený plán sa spoločnosti podarilo splniť na 100 %.

viac info